HOME GRATIS REGISTRATIE LOG IN

ALGEMENE VOORWAARDEN EN COMMUNICATIERICHTLIJNEN

Er wordt erkend dat deze website beheerd wordt door Media2Dialogue met het volgende adres: 68 Rayko Daskalov St, 2nd floor office 8, Plovdiv 4000, Republic of Bulgaria

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming volgens de Bulgaarse wetgeving en zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Bulgarije.

Welkom bij Flirtmaatjes. De volgende Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen Media2Dialogue (hierna “"Media2Dialogue"” genoemd) en de gebruikers en klanten van de diensten (hierna "Gebruiker"). Ze definiëren de voorwaarden waaronder het gebruik van de door “Flirtmaatjes” aangeboden diensten plaatsvindt.

1. Aanvaarding van het contract met betrekking tot de algemene voorwaarden

Door een Flirtmaatjes -lidmaatschap aan te maken , hetzij met een mobiel apparaat, een mobiele applicatie of een computer (gezamenlijk de "Dienst"), gaat de "Gebruiker" akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

"Media2Dialogue" behoudt zich het recht voor om af en toe wijzigingen aan te brengen in deze overeenkomst en de service. Deze wijzigingen kunnen om verschillende redenen worden doorgevoerd, zoals het weergeven van veranderingen in wet- of regelgeving, nieuwe functies of veranderingen in zakelijke praktijken. Altijd geldt dat de meest recente versie van de overeenkomst de geldige versie is. Indien de wijzigingen belangrijke invloed hebben op uw rechten of verplichtingen, zullen wij u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Dit gebeurt altijd via berichten binnen de dienst. Indien u na de ingangsdatum van de wijzigingen de dienst blijft gebruiken, stemt u in met de herziene overeenkomst.

2. Toegang

De "Gebruiker" krijgt toegang tot het gebruikersplatform en diensten van "Media2Dialogue" nadat deze zich heeft geregistreerd. Bij registratie wordt er gebruikgemaakt van een door de "Gebruiker" opgegeven wachtwoord en pseudoniem. Het is vereist dat de "Gebruiker" een geldig e-mailadres invoert en het registratieformulier volledig invult. Indien de "Gebruiker" registreert met een foute e-mail kunnen wij de toegang niet verzekeren en is het mogelijk dat de aangekochte kredieten verloren gaan.

3. Omvang van de diensten

"Media2Dialogue" biedt gebruikers de mogelijkheid om via de bureaublad- of mobiele versie toegang te krijgen tot een centraal gebruikersplatform. In dit gebruikersplatform is er informatie over andere gebruikers opgenomen. Na registratie en het aanmaken van een eigen "Gebruiker" kan je andere gebruikers in het gebruikersplatform opzoeken. Gebruikers kunnen andere gebruikers bekijken en contact met hen opnemen. De inhoud, het type en de duur van het gegeven materiaal dat door de betreffende "Gebruiker" wordt verstrekt en verzonden, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

"Media2Dialogue" levert zowel gratis als betaalde diensten. Met de gratis registratie kan de "Gebruiker" andere gebruikers bekijken en berichten lezen van andere gebruikers. Bij de eerste aankoop krijgt de "Gebruiker" een aantal gratis kusjes waarmee deze andere gebruikers eenmalig zijn of haar interesse kan tonen. Het aantal gratis kusjes is gebaseerd op het aangekochte pakket. Daarnaast kan een "Gebruiker" andere gebruikers gratis toevoegen aan zijn/haar favorieten.

Naast de gratis diensten, heeft de "Gebruiker" de mogelijkheid om tegen betaling contact op te nemen met andere gebruikers en berichten te versturen. Voordat deze diensten worden geleverd, wordt de "Gebruiker" geïnformeerd over de kosten, inhoud en omvang van de diensten, evenals de prijs en betalingsvoorwaarden.

4. Autorisatie

Het gebruik van de diensten van "Media2Dialogue" is uitgesloten voor minderjarigen (voor België is dit jonger dan 18) en personen die namens een derde partij handelen. Indien "Media2Dialogue" een vermoeden heeft dat een persoon niet gerechtigd is om deel te nemen, behoudt "Media2Dialogue" zich het recht voor om de persoonlijke gegevens van die persoon te verifiëren door het valideren van diens identiteit en leeftijd aan de hand van officiële documenten. Gebruikers die niet gerechtigd zijn om deel te nemen, zijn uitgesloten van het gebruik van de diensten van "Media2Dialogue" en het gebruikersplatform. Bij deze heeft de "Gebruiker" geen recht op terugbetaling van de diensten.

Door een account aan te maken en gebruik te maken van de dienst verklaart en garandeert de "Gebruiker" het volgende:

Ze zijn in staat om een bindende overeenkomst aan te gaan met "Media2Dialogue". Ze zullen deze overeenkomst naleven, evenals alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften. Ze hebben nooit een ernstig misdrijf, een strafbaar feit (of vergelijkbaar misdrijf), een seksueel misdrijf of een gewelddadig misdrijf gepleegd, en ze staan niet vermeld als zedendelinquent in een staats-, federaal of lokaal register van zedendelinquenten.

5. Beëindiging van het Lidmaatschap

Een "Gebruiker" heeft te allen tijde het recht om zijn profiel zonder opgave van redenen te verwijderen. Daarnaast behoudt "Media2Dialogue" zich het recht voor om de registratie van een "Gebruiker" zonder opgave van redenen te allen tijde te weigeren. Indien een "Gebruiker" deze algemene voorwaarden schendt, behoudt "Media2Dialogue" zich het recht voor om het lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle verplichtingen van de exploitant om gegevens van de "Gebruiker" op te slaan, tenzij wettelijke bewaartermijnen opslag vereisen.

6. Wijziging van de Diensten

"Media2Dialogue" streeft ernaar om de dienst te verbeteren en gebruikers aanvullende functies te bieden die zij aantrekkelijk en nuttig vinden. Dit betekent dat "Media2Dialogue" van tijd tot tijd nieuwe productfuncties en/of verbeteringen zal introduceren en bepaalde functies zal verwijderen. Indien deze wijzigingen geen wezenlijke invloed hebben op de rechten of verplichtingen van gebruikers, kan "Media2Dialogue" dit doen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. In sommige gevallen kan "Media2Dialogue" zelfs de dienst volledig opschorten. Als dit het geval is, zal "Media2Dialogue" gebruikers hierover tijdig informeren, tenzij er verzachtende omstandigheden zijn zoals beveiligingsproblemen die dit verhinderen.

7. Aankopen

Naast de gratis diensten biedt "Media2Dialogue" de "Gebruiker" diverse betaalde diensten en voordelen. Bij elk individueel gebruik van deze diensten gaat de "Gebruiker" een nieuwe contractuele relatie aan met "Media2Dialogue". Elk gebruik van een dienst vormt een nieuwe contractuele relatie. Deze diensten staan volledig los van het gratis gebruik van het gebruikersplatform "Media2Dialogue". De individuele contracten vormen geen abonnementen. Het contract komt tot stand doordat de "Gebruiker" de betalende dienst selecteert en de betalingsverplichting aanvaardt door op de knop "Nu aankopen" te drukken (hierna: bestelproces). De diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht, zijn ook onderworpen aan lokale algemene voorwaarden.

 • a. “Kredieten” aankopen: Als de "Gebruiker" ervoor kiest om een aankoop te doen via "Media2Dialogue", stemt hij ermee in om "Media2Dialogue" te betalen tegen de aangegeven prijs voor de kredieten die hij/zij heeft geselecteerd. Daarnaast is "Media2Dialogue" bevoegd om kosten in rekening te brengen bij de geselecteerde betalingsprovider (de "betaalmethode" van de "Gebruiker"). "Media2Dialogue" kan eventuele fouten in de facturatie of vergissingen corrigeren, zelfs als de betaling al is aangevraagd of ontvangen. Als de "Gebruiker" een transactie ongedaan maakt of anderszins een betaling ongedaan maakt via zijn betaalmethode, kan "Media2Dialogue" naar eigen goeddunken de gebruikers lidmaatschap onmiddellijk verwijderen en weigeren voor toekomstig gebruik.
 • b. ”Kredieten”: Door het aangaan van een betaalbare contractuele relatie ontvangt de "Gebruiker" een in het bestelproces geselecteerd bedrag, dat wordt gecrediteerd in de vorm van een tegoed rekening. Het tegoed wordt uitgedrukt in zogenaamde "Kredieten”. Voor een verbruik van 1 "Krediet” kan de "Gebruiker" 1 bericht sturen naar een andere "Gebruiker". Als de tegoedrekening geen "Kredieten” meer bevat, is het niet mogelijk om nog een bericht naar een andere "Gebruiker" te sturen. De "Gebruiker" kan via het bestelproces weer “Kredieten” toevoegen aan zijn tegoed rekening, waardoor een nieuw koopcontract wordt gesloten.
 • c. Virtuele goederen: De “Kredieten” zijn virtuele goederen die de "Gebruiker" verwerft. Het is de "Gebruiker" alleen toegestaan virtuele goederen via "Media2Dialogue" aan te schaffen en op geen enkele andere manier. Virtuele goederen vormen een beperkte licentie die onderhevig is aan deze overeenkomst. Tenzij anderzijds verboden door de toepasselijke wetgeving, worden door de "Gebruiker" gekochte goederen items in licentie gegeven aan de "Gebruiker" en de "Gebruiker" erkent dat geen titel of eigendom van de virtuele goederen zal worden overgedragen of toegewezen aan de "Gebruiker". Deze overeenkomst mag niet worden opgevat als een verkoop van rechten op virtuele goederen. Geen rekeningsaldo in de gebruikersaccount met betrekking tot de virtuele goederen vertegenwoordigt een levensecht rekeningsaldo of weerspiegelt opgeslagen waarden, maar vertegenwoordigt een maatstaf voor de reikwijdte van de gebruikerslicentie. Er zijn geen kosten voor virtuele goederen als ze niet worden gebruikt, maar de aan de "Gebruiker" verleende licentie voor virtuele goederen eindigt, in overeenstemming met de voorwaarden van dit contract, als "Media2Dialogue" stopt met het leveren van de service of als het lidmaatschap van de "Gebruiker" op een andere manier wordt gesloten of beëindigd. "Media2Dialogue" behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken vergoedingen in rekening te brengen voor het recht op toegang tot of gebruik van virtuele goederen en/of mag virtuele goederen tegen betaling of gratis distribueren. "Media2Dialogue" kan op elk moment virtuele goederen beheren, reguleren, controleren, wijzigen of verwijderen. Indien "Media2Dialogue" een van deze rechten uitoefent, is "Media2Dialogue" niet aansprakelijk jegens de "Gebruiker" of derden. De overdracht van virtuele goederen is verboden en de "Gebruiker" mag virtuele goederen niet verkopen, terugnemen of anderszins overdragen aan een natuurlijke of rechtspersoon. Virtuele goederen kunnen alleen via de dienst worden teruggenomen. Alle aankopen en teruggave van virtuele goederen die via de dienst zijn gedaan, zijn definitief en niet-restitueerbaar. Het aanbieden van virtuele goederen voor gebruik binnen de service is een service die door "Media2Dialogue" wordt geleverd en die onmiddellijk begint nadat de "Gebruiker" de aankoop van dergelijke virtuele goederen heeft geaccepteerd.
 • d. Terugbetaling: De "Gebruiker" erkent dat "Media2Dialogue" om welke reden dan ook niet verplicht is tot terugbetaling en geen recht heeft op eender welke vergoeding voor ongebruikte virtuele goederen als een account wordt gesloten, ofwel opzettelijk of onopzettelijk. "Media2Dialogue" zal echter elk verzoek van geval tot geval beoordelen en heeft het recht om terugbetalingen alleen te doen als een gebaar van goede wil en zonder enige wettelijke verplichting te erkennen. Over het algemeen zijn alle kosten voor aankopen niet-restitueerbaar en zijn er geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijk gebruikte periodes.

8. Betalingsvoorwaarden

De vergoeding voor betaalde diensten moet vooraf aan "Media2Dialogue" worden betaald en wordt volledig geïnd via de geselecteerde betaalmethode in het bestelproces, zoals kredietkaart, debetkaart, of andere aangeboden betalingsdiensten. Na succesvolle voltooiing van het bestelproces worden de kredieten onmiddellijk, maar uiterlijk na 2 uur, bijgeschreven op de klantenrekening. Bij aankoop met een kredietkaart zal "Media2Dialogue" als omschrijving op uw afschrift verschijnen. "Media2Dialogue" kan de betalingen voor betaalde diensten laten verwerken door een externe dienstverlener die door "Media2Dialogue" is aangesteld.

9. Verplichtingen van de "Gebruiker"

 • a. De "Gebruiker" is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van zijn registratie, verdere persoonlijke gegevens en dus voor de informatie die hij over zichzelf verstrekt. De "Gebruiker" bevestigt dat de verstrekte gegevens waar zijn en zichzelf persoonlijk beschrijven. Opzettelijke of frauduleuze onjuiste voorstellingen kunnen leiden tot civiele en strafrechtelijke procedures en geven "Media2Dialogue" het recht om het de "Gebruiker" te blokkeren zonder dat "Media2Dialogue"’s recht op vergoeding wordt aangetast.
 • b. De "Gebruiker" bevestigt dat hij de diensten van "Media2Dialogue" niet gebruikt voor zakelijke of commerciële doeleinden, in het bijzonder voor reclamedoeleinden. Het is de "Gebruiker" niet toegestaan de inhoud van andere gebruikers handmatig of met computerprogramma's uit te lezen om de aldus verkregen gegevens te gebruiken.
 • c. De "Gebruiker" verbindt zich ertoe zijn inloggegevens vertrouwelijk te behandelen. Als de inloggegevens aan derden worden doorgegeven, is de "Gebruiker" verantwoordelijk voor alle gevolgen van de actie. Indien het vermoeden bestaat dat de toegangsgegevens aan derden zijn doorgegeven, dient de "Gebruiker" "Media2Dialogue" hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en passende maatregelen te nemen om verder misbruik te voorkomen.
 • d. Het is gebruikers verboden om enige vorm van expliciete inhoud te verstrekken, voorafgaand aan verificatie.
 • e. Bovendien verplicht de "Gebruiker" zich om geen misbruik te maken van de diensten van "Media2Dialogue", in het bijzonder voor:
  Om lasterlijk, racistisch, opruiend of anderszins onwettig materiaal of informatie te verspreiden;
  Geen illegale pornografie op te vragen via het gebruikersplatform of bij andere gebruikers;
  Ze niet te gebruiken om andere gebruikers of artiesten te bedreigen of lastig te vallen of om hun rechten (inclusief persoonlijke rechten) te schenden;
  Geen gegevens in het systeem of de gegevensbestand te die een virus bevatten, of software of ander materiaal dat wordt beschermd door het auteursrecht of andere beschermende rechten, tenzij de "Gebruiker" de eigenaar is van de respectieve rechten of de benodigde toestemming heeft voor gebruik;
  Ze niet te gebruiken op een manier die de beschikbaarheid van de diensten voor andere gebruikers negatief beïnvloedt;
  Geen e-mails of andere berichten te onderscheppen en ook niet te proberen dit te doen.
  Geen kettingbrieven sturen;
  Geen e-mails of andere berichten te sturen die een commercieel doel dienen;
  Om geen namen, adressen, telefoon- of faxnummers, messenger-adressen, e-mails of URL's in de profielgegevens te vermelden;
  Geen persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen, op te slaan of te verwerken Niet-naleving van bovenstaande verplichtingen of schending van andere verplichtingen die in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, geeft "Media2Dialogue" het recht om de toegang van de "Gebruiker" tot ons gegevensbestand onmiddellijk te blokkeren en om de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving om dwingende redenen te beëindigen.

  De "Gebruiker" is tevens verplicht om het foto/beeldbeleid van "Media2Dialogue" te volgen.

10. Klachtenbeleid voor verwijdering van foto's op het gebruikersprofiel

Bij flirtmaatjes zijn we toegewijd aan het creëren van een veilige omgeving voor al onze gebruikers. We begrijpen het belang van het handhaven van hoge normen als het gaat om de foto's die op ons platform worden weergegeven. Om een positieve ervaring voor iedereen te garanderen, hebben we een uitgebreid beleid voor het verwijderen van foto's geïmplementeerd. Dit beleid geeft de richtlijnen en procedures weer voor het verwijderen van foto's die in strijd zijn met onze gebruiksvoorwaarden of gemeenschapsrichtlijnen.

 • a. Ongepaste Inhoud: We staan geen foto's toe die geweld, haatzaaiende taal, discriminatie of illegale activiteiten promoten of verheerlijken. Dergelijke foto's worden onmiddellijk van ons platform verwijderd. Beledigende of schadelijke inhoud: Foto's die beledigende, misbruikende, lasterlijke of intimiderende inhoud bevatten, zijn niet toegestaan. We tolereren geen foto's die individuen of groepen viseren op basis van hun ras, etniciteit, religie, geslacht, seksuele geaardheid, handicap of enige andere beschermde kenmerken. Foto's met dergelijke inhoud worden verwijderd.
  Auteursrechtinbreuk: Gebruikers moeten intellectuele eigendomsrechten respecteren en alleen foto's uploaden die ze mogen gebruiken. Foto's die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten worden verwijderd op verzoek van de rechtmatige eigenaar.
  Minderjarigen: Om de veiligheid en privacy van minderjarigen te beschermen, verbieden we strikt het uploaden van foto's van personen jonger dan 18 jaar. Foto's waarop minderjarigen worden afgebeeld, worden onmiddellijk van ons platform verwijderd wanneer het aan ons gemeld wordt.
 • b. Impersonatie: Gebruikers mogen geen foto's uploaden die hun identiteit vervalsen of iemand anders imiteren. Dit omvat foto's van beroemdheden, publieke figuren of enige afbeeldingen die andere gebruikers kunnen misleiden. Dergelijke foto's worden onmiddellijk verwijderd wanneer het ons gemeld wordt.
  Spam of reclame: Foto's die primair bedoeld zijn voor reclame, spam of het promoten van commerciële producten of diensten zijn niet toegestaan. We streven naar een authentieke en oprechte dating ervaring, en foto's die deze richtlijn schenden, worden verwijderd.
 • c. Rapporteren van ongepaste foto's: We moedigen onze gebruikers aan om alle foto's te melden waarvan zij denken dat ze in strijd zijn met ons beleid. Ons toegewijde moderatie team zal alle meldingen snel beoordelen en passende maatregelen nemen.
  Gevolgen bij overtredingen: Als een foto in strijd blijkt te zijn met ons beleid voor verwijdering van foto's, kunnen de volgende acties worden ondernomen: De foto wordt onmiddellijk van het profiel van de "Gebruiker" verwijderd. Afhankelijk van de ernst en frequentie van de overtreding kan de "Gebruiker" een waarschuwing, tijdelijke schorsing of permanente verwijdering van onze diensten ontvangen. In gevallen van illegale activiteiten of ernstige schendingen van ons beleid kunnen we de "Gebruiker" melden bij de bevoegde autoriteiten.
  Hou er rekening mee dat ons beleid voor het verwijderen van foto's periodiek kan worden bijgewerkt om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en de behoeften van gebruikers. We streven ernaar deze beleidsregels consistent en eerlijk af te dwingen ten behoeve van al onze gebruikers.
  Als u vragen of zorgen heeft met betrekking tot ons beleid voor het verwijderen van foto's, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam voor verdere assistentie.
  Flirtmaatjes behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

11. Schending van gebruikers verplichtingen

Wanneer de "Gebruiker" deze algemene voorwaarden schendt, behoudt "Media2Dialogue" het recht om het lidmaatschap op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, en zal het lidmaatschap van de "Gebruiker" worden verwijderd.

12. Communicatie

"Media2Dialogue" maakt een elektronisch communicatieplatform aan voor elke "Gebruiker". Dit communicatieplatform dient voor het contact tussen gebruikers onderling. Een ander intern communicatieplatform zal uitsluitend dienen voor het verzenden van berichten van "Media2Dialogue". Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun onderlinge communicatie en dienen zich op een passende manier uit te drukken. Een "Gebruiker" kan op elk moment een gesprek starten. Gebruikers die een bepaald aantal "Kredieten" hebben, kunnen tegen betaling berichten sturen naar andere gebruikers.

Standaard ontvangt een "Gebruiker" een melding. Deze melding bevat informatie over ontvangen berichten, toegevoegd worden bij favorieten, bezoeken aan het profiel door andere gebruikers.

Voor het vermaak van de gebruikers biedt flirtmaatjes een dienst aan met als doel het flirten met gefingeerde gebruikers. Waarbij onder flirten wordt verstaan het uitwisselen van erotische of andere berichten tegen vergoeding van een krediet. Flirtmaatjes werkt louter met gefingeerde profielen en is niet bedoeld voor het tot stand brengen van fysieke afspraken.

13.Verbod op commercieel of zakelijk gebruik, en verbod op spammen

De "Gebruiker" garandeert dat hij de flirtmaatjes-website en mobiele versie niet zal gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en geen commerciële of zakelijke belangen nastreeft. Dit omvat het adverteren voor commerciële of zakelijke internetpagina's of applicaties die goederen of diensten tegen betaling aanbieden, of verwijzen naar vergelijkbare aanbiedingen elders.

Het is in het bijzonder verboden om reclame te maken voor bedrijven via pop-ups, banner advertenties of opvallende links. Ook het leggen van contacten met als doel latere winst, zoals doorverwijzing naar 0900-nummers of betaal-sms-nummers, is niet toegestaan. De "Gebruiker" stemt ermee in om andere gebruikers van de dienst geen commerciële aanbiedingen te adverteren of berichten te sturen met een commercieel of zakelijk doel. Dit geldt ook voor het plaatsen of vermelden van links in openbare profielen of het verzenden van berichten via het interne communicatieplatform, uitwisselingssystemen zoals berichtenborden, fora en profielgegevens.

14.Schade

 • a. Indien een "Gebruiker" flirtmaatjes nastreeft of gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden zoals beschreven in punt 13, zonder toestemming van "Media2Dialogue", is de "Gebruiker" verplicht een forfaitaire schadevergoeding van € 4000 te betalen. De "Gebruiker" heeft echter het recht om aan te tonen dat er geen schade is veroorzaakt of dat de schade aanzienlijk lager is dan het forfaitaire bedrag. "Media2Dialogue" behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat zij een hogere schade heeft geleden als gevolg hiervan.
 • b. In geval van opzettelijke of grove nalatige schending van de verplichtingen van de "Gebruiker" zoals vermeld in punt 9, verbindt de "Gebruiker" zich ertoe een schadevergoeding te betalen aan "Media2Dialogue", tenzij de schending reeds een forfaitaire schadevergoeding omvat volgens gedeelte “a” van dit punt. De "Gebruiker" heeft in dit geval de mogelijkheid om aan te tonen dat er eigenlijk schade is ontstaan.

15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

"Media2Dialogue" behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, mits dit geen invloed heeft op essentiële bepalingen van de contractuele relatie en noodzakelijk is om zich aan te passen aan onvoorziene ontwikkelingen op het moment van het sluiten van het contract. Essentiële bepalingen omvatten met name bepalingen met betrekking tot het type en de omvang van de overeengekomen diensten, evenals de duur van de overeenkomst, inclusief bepalingen over beëindiging. "Media2Dialogue" heeft het recht om wijzigingen aan te brengen om eventuele hiaten in het contract te verhelpen, vooral als gevolg van wetswijzigingen en veranderingen in de rechtspraak. Dit garandeert het evenwicht van de contractuele relatie.

16. Aansprakelijkheid van "Media2Dialogue"

"Media2Dialogue" aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid en veiligheid van de gegevens en inhoud die door andere gebruikers zijn gepubliceerd of verzonden. "Media2Dialogue" aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud van de gebruikersprofielen. "Media2Dialogue" levert een IT-dienst met toegang tot de gegevensbestanden en garandeert geen succes. Aangezien "Media2Dialogue" geen invloed heeft op de overdracht van gegevens via internet buiten de eigen IT-infrastructuur, en vanwege de kenmerken en onzekerheden van internet, kan "Media2Dialogue" geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke externe gegevens verliezen en/of fouten in de gegevensoverdracht. "Media2Dialogue" is niet aansprakelijk voor het falen van het aanbod dat buiten haar macht ligt (bijvoorbeeld door overmacht of technische storingen van het internet).

"Media2Dialogue" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van door de "Gebruiker" aan derden verstrekte informatie. "Media2Dialogue" is evenmin aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang van derden tot de persoonsgegevens van gebruikers (bijvoorbeeld door ongeoorloofde toegang tot de centrale gebruikersplatform), tenzij "Media2Dialogue" de ongeoorloofde toegang door derden met opzet of grove nalatigheid mogelijk heeft gemaakt.

"Media2Dialogue" is alleen aansprakelijk - behalve in het geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, in het geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid of in het geval van vorderingen die voortvloeien uit de wet op de productaansprakelijkheid - voor opzet en grove nalatigheid. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

In het geval van een lichte nalatige schending van een verplichting die essentieel is voor het bereiken van het doel van het contract (kardinale verplichting), zal de aansprakelijkheid van "Media2Dialogue" beperkt zijn tot de voorzienbare en typische schade voor het soort activiteit in kwestie. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking is ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van vertegenwoordigers en animators van "Media2Dialogue".

18. Rechten

De "Gebruiker" verleent "Media2Dialogue" een niet-exclusief, overdraagbaar, geografisch onbeperkt en tijdelijk beperkt gebruiksrecht op de inhoud die door hen is gemaakt of geüpload naar het gebruikersplatform, inclusief afbeeldingen, teksten en video's. De "Gebruiker" verzekert dat de door hem geplaatste of gecreëerde inhoud en het gebruik ervan geen inbreuk maken op rechten van derden, met name auteursrechten of andere eigendomsrechten.

19. Gegevensbescherming

"Media2Dialogue" verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van de "Gebruiker" zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en in het privacybeleid. De opslag van persoonsgegevens wordt beheerst door de wettelijke bepalingen.

20. Annuleringsrecht

De "Gebruiker" heeft het recht om de aankoop van kredieten binnen de 14 dagen te annuleren mits er geen gebruik is gemaakt van de desbetreffende kredieten. Indien de "Gebruiker" zijn aankoop wenst te annuleren binnen de 14 dagen zal de "Gebruiker" ons op de hoogte moeten stellen via email binnen deze termijn via info@flirtmaatjes.com De terugbetaling zal dan gebeuren in samenspraak met onze firma en de klant. Eventuele bijkomende kosten om deze terugbetaling te regelen via bank transfer zijn ten laste van de "Gebruiker".

21. Slotbepalingen

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Bulgarije tenzij anders beslist. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of onvolledig zijn, blijft de geldigheid van de overige algemene voorwaarden onaangetast. Indien de klant wenst te procederen is het ten laste van de klant om alle documenten te vertalen in het Bulgaars. Mits dit de gevoerde taal is in Bulgarije en de verplaatsingskosten voor eigen rekening nemen.